tirsdag 14. juni 2011

Vannet flommer på Østlandet!

For ei jente som er oppvokst i høydene i Nord-norge er flom, temmelig ny kost. Det nærmeste jeg har vært oversvømmelse, er grøfta hjemme, på nabotomta som stiger over sine bredder om det regner litt ekstra. En bagatell i forhold til jordras og stenging av et flertalls veier. I går måtte vi ut på biltur å skjekke forholdene nord for Lillehammer, og det var høy vannstand langs E6. Vannvekets demning hadde åpne sluser, og trykket var høyt. Sålangt har det ikke vært noe dramatikk i Lillehammer, men det ser ut til at det kan spøke litt for lavpunktene langs Mjøsa fremover, og det ser ut til at regntiden ikke er fulstendig over.